Bestuur ADJ

De VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) beheert Destelheide en staat in voor de uitbating ervan. Dat gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid. Daarnaast valt ook de Hoge Rielen in Kasterlee onder haar beheer.

Missie

ADJ coördineert en beheert het aanbod van infrastructuur en diensten van de Vlaamse Gemeenschap voor jeugdgroepen met visie op de maatschappelijke evolutie en met als doel het bevorderen en realiseren van de eigen doelstellingen van de jeugdgroepen.

Raad van Bestuur

Free De Backer, voorzitter
Gerd Vertommen, ondervoorzitter
Dries Hostens, penningmeester
Gerda Clerix, secretaris
Hanneleen Broeckx, bestuurder
Waut Hespel, bestuurder
Pieter Nuytinck, bestuurder
Stefaan Vandelacluze, bestuurder

Algemene vergadering

Free De Backer
Gerd Vertommen
Dries Hostens
Gerda Clerix
Hanneleen Broeckx
Waut Hespel
Pieter Nuytinck
Stefaan Vandelacluze
Jan De Troyer
Toon Luypaert
Dylan Peere
Roger Van Kelst

Bekijk de historiek

Contact

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Molenstraat 62
2460 Kasterlee