Reserveringstermijn

categorie 1: erkend jeudgwerk

Maximum 36 maanden vooraf

categorie 2: andere binnenlandse jeugdgroepen, binnenlandse schoolgroepen en alle zorggroepen

Maximum 30 maanden vooraf

categorie 3: buitenlandse jeugd- en schoolgroepen en binnenlandse socio-culturele groepen

Maximum 24 maanden vooraf

categorie 4: bedrijven

Maximum 18 maanden vooraf